அசாமில் ஆய்தப்படை (சிறப்பு அதிகாரங்கள்)சட்டம் முற்றிலுமாக நீக்கப்படும் -அமித் ஷா உறுதி

கௌகாத்தி : அசாமில் ஆய்தப்படை (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்டம் அமலில் உள்ள பகுதிகள் முற்றிலுமாக நீக்கப்படும் என அமித் ஷா உறுதியளித்துள்ளார்.