அஜித்தை ‘தல’ அந்தஸ்த்துக்கு உயர்த்திய 10 படங்கள்

கடந்த பத்து வருடங்களாக அதிக வெற்றிப் படங்களில் நடித்துவிட்டார் அஜித்…