அடிலெய்ட் டென்னிஸ்: அரையிறுதியில் போபண்ணா/ராம்குமாா் இணை