அதிக டெஸ்ட் விக்கெட்டுகள்: டேல் ஸ்டெய்னைத் தாண்டிய அஸ்வின்

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்த வீரர்களின் பட்டியலில் டேல் ஸ்டெய்னைத் தாண்டிச் சென்றார் ஆர். அஸ்வின்.