அதிரடி சண்டைக்காட்சியுடன் அறிமுகமாகும் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் சரவணன்: 'தி லெஜண்ட்' பட போஸ்டர்

சரவணா ஸ்டோர்ஸ சரவணன் நடிக்கும் தி லெஜண்ட் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.