அமர்நாத் யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தம்

அமர்நாத் யாத்திரை சமீபத்தில் தொடங்கிய நிலையில் தற்போது பெய்து வரும் கன மழையால் யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.