அமித் ஷா அசாமின் மாதாந்திர இதழை வெளியிட உள்ளார்

அசாமின் மாதாந்திர இதழை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று மாலை வெளியிடுவதாக இருக்கிறார்.