அரசு நிலத்தை திருப்பி ஒப்படைத்த காவஸ்கா்

கிரிக்கெட் அகாதெமி அமைப்பதற்காக இந்திய முன்னாள் கேப்டன் சுனில் காவஸ்கருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த அரசு நிலத்தை 33 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவா் திரும்ப ஒப்படைத்துள்ளாா்.