அருட்பெருஞ்ஜோதியில் கலந்த சன்மாா்க்க ஜோதி!

நம்மிடையே நேற்றுவரை நடமாடிவந்த தவத்திரு ஊரன் அடிகள் கடந்த புதன்கிழமை (13.7.2022) இரவு அருட்பெருஞ்ஜோதியில் கலந்து சன்மாா்க்க ஜோதியானாா்.