ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியா, பாகிஸ்தான் ஆட்டம் டிரா

ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கியில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா, பாகிஸ்தான் இடையிலான ஆட்டம் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.