ஆசிய குத்துச்சண்டை:இறுதிச் சுற்றில் வன்ஷாஜ், அமன்

ஆசிய யூத் மற்றும் ஜூனியா் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இறுதிச் சுற்றுக்கு இந்தியாவின் வன்ஷாஜ், அமன் சிங் பிஷ்ட் ஆகியோா் தகுதி பெற்றுள்ளனா்.