ஆண்களுக்கு…பெண்களிடம் பிடிக்காத 5 விஷயங்கள்!

தஞ்சை ந. இராமதாசு

கணவன்-மனைவியோ, காதலன் -காதலியோ இன்று உறவுகளில் காணப்படும் புரிதல்கள் மிகவும் குறைவு. அதனால்தான் சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் உறவு முறிதலும் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றன.

தஞ்சை ந. இராமதாசு