ஆன்லைன் சூதாட்ட ஆபத்து!

சூதாட்டம், சீட்டாட்டம் என்றால் இன்றும் தாய்மாா்கள் பதறிப் போவதுண்டு. காரணம், குடும்பத் தலைவா் சீட்டாட ஆரம்பித்துவிட்டாா் என்றால் அவரின் குடும்பம் விரைவில் நிா்மூலமாகிவிடும் என்பதுதான்.