'ஆம் ஆத்மி' அரசியல் கட்சியாக மாறிய கதை

ஊழல் எதிர்ப்பு என்பதை கையில் எடுத்து அதற்கு பின்னணியில் மக்களை கவரும் வகையிலான அடிப்படை தேவைகளை இணைத்ததுதான் கேஜரிவாலின் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்.