ஆர்ச்சர் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள விருப்பம்: யாஷ் துல்

ஐபிஎல் ஏலத்தில் தில்லி அணி என்னைத் தேர்வு செய்யும் என எதிர்பார்த்தேன்.