ஆஷஸ் 4-ஆவது டெஸ்ட்: உஸ்மான் கவாஜா அசத்தல்; ஆஸ்திரேலியா 416-க்கு டிக்ளோ்