ஆஸ்திரேலியா தலைமை பயிற்சியாளருக்கு கோவிட் தொற்று

ஆஸ்திரேலியாவின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஆண்ட்ரூ மெக்டொனால்ட் கோவிட் தொற்றுக்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.