ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வீரர் ராட் மார்ஷ் மறைவு

ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வீரர் ராட் மார்ஷ் காலமானார். அவருக்கு வயது 74.