இங்கிலாந்தின் முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர் காலமானார்

இங்கிலாந்தின் 90 வயதான டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் ஜிம் பார்க்ஸ் காலமானார்.