இங்கிலாந்துக்கு இலக்கு 277

நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் இங்கிலாந்துக்கான வெற்றி இலக்கு 277-ஆக நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.