இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் மீண்டும் இடம்பிடித்த ஆண்டர்சன், பிராட்

டெஸ்ட் அணியில் மூத்த வீரர்களான ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சனும் கிறிஸ் பிராடும் மீண்டும் இடம்பிடித்துள்ளார்கள்.