இந்தியாவின் மிக விலையுயர்ந்த குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கான டாப் 10 பட்டியலில் சென்னையின் வலுவான தாக்கம்!


டாப் 10 பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள பகுதிகள் தவிர சென்னையின் அனைத்துப் பகுதிகளிலுமே தற்போது சதுர அடி மனையின் விலையில் குறையேதும் இல்லை. பொருளாதாரச் சுணக்கம் நீடிக்கும் இந்த நேரத்தில் கூட மனை விலையில்