இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: மே.இ. தீவுகள் அணி அறிவிப்பு

இந்த வருடம் விளையாடிய 15 ஒருநாள் ஆட்டங்களில் 4-ல் மட்டுமே மே.இ. தீவுகள் அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது.