இந்தியாவுக்கு வெண்கலப் பதக்கம்

ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டியை இந்தியா வெண்கலப் பதக்கத்துடன் புதன்கிழமை நிறைவு செய்தது.