இந்த தலையணையின் விலை ரூ.14,000! அப்படியென்ன அதிசயமிருக்கிறது இதில்?!