இன்போசிஸ் நிர்வாக இயக்குநர் ராஜினாமா

இன்போசிஸ் நிர்வாக இயக்குநர் விஷால் சிக்கா ராஜினாமா செய்துள்ளார்.