இன்று எத்தனை தமிழ்ப் படங்கள் வெளியாகின்றன? (டிரெய்லர்கள்)

ஓடிடியில் வெளியான சாணிக் காயிதம் உள்பட ஐந்து புதிய தமிழ்ப் படங்கள் இன்று வெளியாகின்றன.