இன்று முதல் எதன் விலையெல்லாம் உயருகிறது? ஒரு அலசல்

மத்திய அரசு மாற்றியமைத்த ஜிஎஸ்டி வரி விகிதங்கள் இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வருவதால், எதன் விலைகள் எல்லாம் குறைகின்றன, எதன் விலைகள் எல்லாம் அதிகரிக்கின்றன என்பது குறித்து ஒரு அலசல்.