''இரண்டாவது குழந்தையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம்'': வித்தியாசமாக அறிவித்த நடிகர்

நடிகர் நகுல் தனது மனைவி கர்ப்பமாக இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.