இர்பான் கான் நினைவு தினம்: பாலிவுட்டையும் ஹாலிவுட்டையும் வென்ற கலைஞன்

வேலையில் காட்டிய முனைப்பும் அவருடைய புன்னகையையும் என்னால் மறக்க முடியாது…