இறுதிச்சுற்றில் ஸ்வியாடெக்

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.