இறைவனின் எதிா்பாா்ப்பு

மனிதா்கள் பலரும் தங்களின் தேவைக்காகவும், கஷ்டங்களிலிருந்து தங்களை காத்துக் கொள்வதற்காகவும் அவரவா்க்கு விருப்பமான ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபட்டு வருகிறாா்கள்.