இறைவன் இருக்கின்றானா? – ரமலான் சிறப்புக் கட்டுரைத் தொடர் – 26

இறை மறுப்பாளர்கள், இமாம் அபூ ஹனீபா (ரஹ்) அவர்களிடம் #39;இறைவன் இருக்கின்றானா? #39; என்று கேட்டனர்.