இறை ஏற்கும் நிறை நோன்பு: ரமலான் சிறப்புக் கட்டுரைத் தொடர் – 31

பிறை பார்த்து நோற்பது நோன்பு. குறைகளையும் நோன்பை குறையின்றி நிறைவாய் நோற்க இறையருள் வேண்டும்.