இலங்கையுடனான முதல் டெஸ்ட்: பகலிரவாக நடத்த பிசிசிஐ திட்டம்