இலங்கை – வங்கதேசம் முதல் டெஸ்ட் முடிவு என்ன?

மேத்யூஸ், ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வானார். 2-வது டெஸ்ட், மே 23 அன்று மிர்புரில் தொடங்குகிறது.