'இளையராஜாவால் ஒன்னும் பண்ண முடியாது': இயக்குநர் மிஷ்கின் அதிரடி

கடைசி விவசாயி படம் குறித்து இயக்குநர் மிஷ்கின் தனது விமர்சனங்களைப் பதிவு செய்துள்ளார்.