உடல் எடையை அதிகரிக்க உதவும் அருமருந்து

உடல் எடையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு உதவக் கூடிய அருமருந்து இது.