உடல் பிட்டாக இருக்க வேண்டுமா

சல்சா நடனம் என்பது மக்களிடையில் நல்லதொரு வரவேற்பினை பெற்றுள்ளது. இத்தகைய மேற்கத்திய நடன வகையில் தற்போது பிரபலமாகி வருகிறது சல்சா நடனம்.