உலகின் உயரமான கட்டடத்தில் திரையிடப்பட்ட ‘விக்ரம்’ டிரைலர்(விடியோ)

உலகின் உயரமான கட்டடமான புர்ஜ் கலிஃபாவில் lsquo;விக்ரம் rsquo; படத்தின் டிரைலர் புதன்கிழமை இரவு திரையிடப்பட்டது.