உலகின் மிகவும் குண்டான பெண் மரணம்

உலகிலேயே மிகவும் அதிக எடையுடைய பெண்ணாக கருதப்பட்டு வந்த ஈமான் அகமது காலமானார்.