உலக குத்துச்சண்டை: தங்கம் வென்றார் இந்தியாவின் நிகாத் ஜரீன்

​உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய வீராங்கனை நிகாத் ஜரீன் தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.