உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி: இறுதிச் சுற்றில் ஸ்ரீசங்கா், அவினாஷ் சாப்லே

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 3000 மீ. ஸ்டீபிளே சேஸில் அவினாஷ் சாப்லேவும், நீளம் தாண்டுதலில் முரளி ஸ்ரீசங்கரும் இறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனா்.