உலக வில்வித்தை: அபிஷேக்/ஜோதி இணைக்கு தங்கம்

பிரான்ஸில் நடைபெறும் உலகக் கோப்பை வில்வித்தை 3-ஆம் நிலை போட்டியில் இந்தியாவின் அபிஷேக் வா்மா/ஜோதி சுரேகா இணை தங்கப் பதக்கம் வென்றது