உஷார்! பற்களைச் சுத்தமாகப் பேணாவிட்டால் உணவுக்குழாய் கேன்சர் வர வாய்ப்பு!

மேலை நாடுகளில் மட்டுமல்ல நம் இந்தியாவிலும் கூட இப்போதெல்லாம் முத்தத்தால் பாக்டீரியாத் தொற்று ஏற்பட நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு என்கிறது மருத்துவ ஆய்வேடு ஒன்று.