எஃப்ஐஎச் ஹாக்கி ஃபைவ்ஸ்: இந்தியா அபார வெற்றி

எஃப்ஐஎச் ஹாக்கி ஃபைவ்ஸ் ஹாக்கிப் போட்டியில் இந்தியா அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.