‘எங்கே நீதி’: நெஞ்சுக்கு நீதி படத்தின் பாடல் வெளியீடு

நெஞ்சுக்கு நீதி படத்திலிருந்து lsquo;எங்கே நீதி காணாம தேம்புதே பூமி rsquo; என்ற பாடல் இன்று மாலை வெளியாகியுள்ளது.