எந்த அணியையும் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை: வைஷாலி, தான்யா

எந்த அணியையும் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை என இந்திய மகளிா் செஸ் நட்சத்திர வீராங்கனைகள் ஆா். வைஷாலி, தான்யா சச்தேவ் ஆகியோா் கூறியுள்ளனா்.