எனது விருப்பமான கிரிக்கெட் வீரர் வாசிம் ஜாஃபர்: ஹார்திக் பாண்டியா

இந்தியாவின் ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா தனக்கு விருப்பமான கிரிக்கெட் வீரர் வாசிம் ஜாஃபர் எனக் கூறியுள்ளார்.