எம் ஆர் ஐ ஸ்கேன் பரிசோதனையின் போது கட்டாயம் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை எவை?

இந்த பரிசோதனைக்கு உட்பட்டால் காந்த விசை மூலமாக நமது உடல் உள்ளுறுப்புகளில் நோய்ப்பாதிப்பு இருக்குமிடத்தை முப்பரிமாண ஸ்கேன் படமாகப் பெற முடியும்.